آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم‌های هوشمند انرژی

تعداد بازدید:۱۸۲۵

 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گروه مهندسی برق-قدرت

Normal0falsefalsefalseEN-USX-NONEFA

آزمایشگاه سیستمهای هوشمند انرژی

Smart Energy Systems Lab.

سرپرست آزمایشگاه: دکتر بهنام محمدی ایواتلو

 رسالت آزمایشگاه:

شبکه های انرژی هوشمند جز جدانشدنی شبکه های برق آینده خواهد بود. هم اکنون اکثر کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه سرمایه‌گذاری زیادی بر روی  برنامه ریزی و اجرای شبکه های هوشمند انجام داده‌اند  و از چند سال پیش بحث هوشمند سازی شبکه های انرژی را به صورت جدی دنبال می‌کنند.  می توان گفت که هوشمند سازی شبکه های برق در دستور کار تمام کشورهای دنیا قرار دارد. هدف از تشکیل این آزمایشگاه تحقیقاتی ایجاد بستری مناسب جهت بررسی و مطالعه زیرساختهای موردنیاز برای هوشمندسازی شبکه ها، روشهای بهره برداری و کنترل این شبکه ها است.  
اطلاعات بیشتر در رابطه با آزمایشگاه از طریق سایت آزمایشگاه به نشانی smart.tabrizu.ac.ir قابل دسترسی است.

دانشجویان فعال در آزمایشگاه:

1)      آقای مهندس سعید شرق (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد)

2)     آقای مهندس رضا دادش زاده (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد)

3)    خانم مهندس بیتا خورشید (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد)

لیست پروژه‌های پیشنهادی جهت انجام در آزمایشگاه:

1)      برنامه ریزی سیستمهای انرژی هیبرید برق و گاز

2)     برنامه ریزی شبکه های انرژی میکرو

3)    برنامه ریزی توان راکتیو در شبکه های تجدید ساختار یافته

نمونه‌هایی از ژورنا‌ل‌های چاپ شده مستخرج از پروژهای تحقیقاتی انجام گرفته در آزمایشگاه:

1.       M. Kazemi, Behnam Mohammadi Ivatloo,  Mehdi Ehsan,  " Risk-constrained Strategic Bidding of GenCos Considering Demand Response", IEEE Transactions on Power Systems (ISSN: 0885-8950), Accepted for publication, 2014

2.       M. Alipour, K. Zare, B. Mohammadi-Ivatloo, “Short-term heat and power scheduling in presence of demand response  programs”, Energy (ISSN: 0360-5442),  2014

3.       M. Kazemi, Behnam Mohammadi Ivatloo,  Mehdi Ehsan,  "Risk Based Bidding of Large Electric Utilities Using Information Gap Decision Theory Considering Demand Response", Electric Power Systems Research (ISSN: 0378-7796), 114, 86-92, 2014

4.       A. Rabiee, A. Soroudi, B. Mohammadi-Ivatloo, M. Parniani, “Corrective Voltage Control Scheme Considering Demand Response and Stochastic Wind Power”, IEEE Transactions on Power Systems (ISSN: 0885-8950), Accepted for publication, 2014

 

 
آخرین ویرایش۲۱ بهمن ۱۳۹۳