آزمایشگاه تحقیقاتی کنترل تطبیقی و شناسایی سیستم

تعداد بازدید:۳۸۴۲

 

عنوان: آزمایشگاه کنترل تطبیقی و شناسایی سیستم‌ها

آزمایشگاه تحقیقاتی

معرفی

آزمایشگاه کنترل تطبیقی و شناسایی سیستم در سال ۱۳۸۸ و به سرپرستی دکتر محمدعلی بادامچی‌زاده شروع به کار نموده است. اهداف اصلی از ایجاد آزمایشگاه، عبارتند از: "پژوهش در زمینه‌های تحقیقاتی مبتنی بر کنترل سیستم‌ها"، " شناسایی و مدل‌سازی سیستم‌های دینامیکی"، "پردازش سیگنال‌های مغزی کاربر و استفاده از آن‌ها جهت کنترل سیستم‌های دینامیکی" و "امکان سنجی و ساخت سیستم‌های کنترلی در ابعاد آزمایشگاهی به همراه تولید دانش فنی".

به منظور کنترل یک سیستم لازم است یک مدل ریاضی از آن ایجاد شود. روند ساخت مدل از داده‌های تجربی شناسایی سیستم نامیده می شود. ما به یک مدل مناسب به منظور توسعه کنترل‌کننده برای سیستم واقعی نیاز داریم که پایداری و عملکرد مورد نظر را تضمین کند. پس از شناسایی و مدل‌سازی سیستم، نیازمند ابزاری قدرمند جهت کنترل آن هستیم. مهم‌ترین رسالت آزمایشگاه، طراحی کنترل کننده‌های کارآمد جهت تضمین پایداری و بهبود مشخصه‌های کنترلی سیستم است. بدین منظور کنترل تطبیقی، به عنوان یکی از قدرتمندترین رویکردهای کنترلی مورد مطالعه قرار گرفته و پس از طراحی و شبیه‌سازی بر روی سیستم‌های کنترلی پیاده‌سازی می‌گردد. هدف از استفاده از کنترل تطبیقی آن است که کنترلر طراحی شده بدین روش، بتواند در مقابل تغییرات آرام در سیستم و همچنین خطاهای مدل‌سازی پاسخ مناسب بدهد. با روش کنترل تطبیقی می‌توان قوانین کنترلی را به گونه‌ای با تغییر شرایط تطبیق داد که سیستم پایدار شود. از جمله مهم‌ترین رویکردهای کنترل تطبیقی مورد استفاده در آزمایشگاه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • کنترل مدل مرجع
  • کنترل مدل پیش‌بین
  • جدول‌بندی بهره
  • کنترل مبتنی بر روش لیاپانوف

 

فعالیت ها

  1. تعیین استراتژی ربات های فریبکار بر اساس بازی های فازی
  2. استفاده از رابط مغز-کامپیوتر برای کنترل سیستم اپراتور راه دور با رویکرد کنترل تطبیقی
  3. کلاس‌بندی سیگنالهای EEG آلوده به آرتیفکت به منظور پایدارسازی سیستم‌های BCI
  4. طراحی کنترل کننده غیر فعال تطبیقی جهت تنظیم ولتاژ خروجی و استخراج حداکثر توان از منابع انرژی تجدید پذیر هیبریدی جزیره‌ای

 

اعضا: نازیلا نیکدل، آیسا جعفری فرمند، سمیه نالان، محمد رسول مجلی زاده، سعید پزشکی

مقاله های مستخرج:

۱- جعفر طاووسی، محمد علی بادامچی زاده، سحرانه قائمی، " کنترل معکوس تطبیقی سیستم های دینامیکی غیرخطی با شبکه های عصبی فازی نوع- ۲ " مجله کنترل، انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران - دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، جلد ۵، شماره ۲، صفحه ۵۹-۵۲

۲- سعید پزشکی، محمد علی بادامچی زاده، " رویکرد جدیدی در طراحی کنترلرهای تطبیقی مدل آزاد " مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد ۴۰، شماره ۲، صفحه ۲۶-۲۱

۳- امیر امین زاده قوی فکر، محمد علی بادامچی زاده، قاسم علیزاده، " ارائه روشی جهت طراحی کنترل کننده برای هدایت مسیر بازوی غیرهولونومیک روبات لاپاروسکوپی " مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد ۴۲، شماره ۲، صفحه ۱۱-۱

۴- دنیا نوجوان زاده، محمدعلی بادامچی زاده " کنترل جرثقیل هوایی دو درجه آزادی توسط کنترل کننده مدلغزشی تطبیقی" مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد ۴۵، شماره ۴، صفحه ۲۰۹-۲۰۳

:Recent Publications

Reza Behinfaraz, Mohammadali Badamchizadeh, Amir Rikhtehgar Ghiasi, " An adaptive method to parameter identification and synchronization of fractional-order chaotic systems with parameter uncertainty " Applied Mathematical Modelling, Volume 40, Issues 7–8, April 2016, Pages 4468–4479

 

Maryam Kouzehgar, Mohammadali Badamchizadeh, Mohammad Reza Feizi Derakhshi "Ant-Inspired Fuzzily Deceptive Robots " IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume:24, Issue: 2, Page(s): 374 - 387

 

M. R. Mojallizadeh ; Mohammadali Badamchizadeh , " Adaptive Passivity-Based Control of a Photovoltaic/Battery Hybrid Power Source via Algebraic Parameter Identification " IEEE Journal of Photovoltaics, Volume:6, Issue: 2 , Page(s): 532 - ۵۳۹

 

Reza Behinfaraz , Mohammadali Badamchizadeh , ,, Amir Rikhtegar Ghiasi , " An approach to achieve modified projective synchronization between different types of fractional-order chaotic systems with time-varying delays " Chaos, Solitons & Fractals , Volume 78, September 2015, Pages 95–106

 

Hamed Haghshenas, Mohammadali Badamchizadeh, M Baradarannia, " Containment control of heterogeneous linear multi-agent systems " Automatica 54, 210-216, 2015

more details can be found in:

https://scholar.google.com/citations?user=edtNtXAAAAAJ&hl=en

آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۳۹۵