آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش تصویر و بینایی ماشین

تعداد بازدید:۳۷۳۴

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گروه مهندسی برق-مخابرات

آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش تصویر و بینایی ماشین

سرپرست آزمایشگاه: دکتر میرهادی سیدعربی

 

رسالت: هدف از تاسیس این آزمایشگاه فراهم آوردن زمینه لازم برای فعالیت دانشجویان در پروژه های تحقیقاتی در مورد پردازش تصویر و بینایی ماشین است. آزمایشگاه با امکاناتی از قبیل دوربینهای صنعتی و معمولی، کیتهای آموزشی و بردهای امولاتور برای پردازنده های DSP امکانات اولیه برای اینگونه پژوهش ها را فراهم کرده است. 

 

 

دانشجویان فعال در آزمایشگاه:

1)       آقای مهندس رضا افروزیان  (دانشجوی مقطع دکتری)

2)       آقای مهندس سجاد شفیع پور (دانشجوی مقطع دکتری)

3)       آقای مهندس محمد اسد پور (دانشجوی مقطع دکتری)

4)       آقای مهندس میلاد عبدالله زاده (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد)

5)       خانم مهندس فروغ شامی (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد)

6)       آقای مهندس آرام احمدی  (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد)

7)       آقای مهندس محمد ایرانشاهی (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد)

8)       خانم مهندس سعیده قنبری آذر (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد)

 

 

لیست پروژه‌های تحقیقاتی در حال اجرا و یا خاتمه یافته:

1)       روبات متحرک با امکان نصب دوربین و آنالیز صحنه

2)       Performance Driven Animation

3)       سیستم تشخیص عابر پیاده

4)       سیستم تشخیص هویت از روی عنبیه

5)       تشخیص حالتهای احساسی چهره

6)       استخراج و بازسازی سه بعدی صحنه های ورزشی

 

نمونه‌هایی از ژورنا‌ل‌های چاپ شده مستخرج از پروژهای تحقیقاتی انجام گرفته در آزمایشگاه:

 

[1]             Hadi Seyedarabi , Fatemeh Shirinzadeh, Ali Aghagolzadeh," Facial Features Tracking Using Auxiliary Particle Filtering and Observation Model Based on Bhattacharyya Distance" International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 4, No. 5, October 2012.

[2]            M.B.A. Haghighat, Ali Aghagolzadeh, Hadi Seyedarabi, "A non-reference image fusion metric based on mutual information of image features", Elsevier Journal of Computers & Electrical Engineering, Vol.37,pp 744-756,  2011.

[3]            M.B.A. Haghighat, Ali Aghagolzadeh, Hadi Seyedarabi, "Multi-Focus Image Fusion for Visual Sensor Networks in DCT Domain", Elsevier Journal of Computers & Electrical Engineering, Vol.37,pp 789-797,  2011.

[4]            Saeed Meshgini, Ali Aghagolzadeh, Hadi Seyedarabi, "Face Recognition Using Gabor Filter Bank, Kernel Principle Component Analysis and Support Vector Machine", International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 4, No. 5, October 2012.

[5]            Hadi Seyedarabi, Saeed Fazli, Reza Afrouzian, "A FAST ALGORITHM FORRECOGNITION OF BASIC FACIAL EXPRESSIONS WITH GABOR FILTER BANK", International Journal of Engineering Science and Technology –IJEST, Vol. 3 No8. pp6824-6829, 2011.

 

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۲