آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنالهای دوگوشی

تعداد بازدید:۲۱۸۲

 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گروه مهندسی برق-مخابرات

آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنالهای دوگوشی

(Binaural Signal Processing Lab)

سرپرست آزمایشگاه: دکتر مسعود گراوانچی­زاده

 

رسالت:

گروه تحقیقاتی پردازش سیگنالهای دوگوشی (Binaural Signal Processing) در 12 بهمن سال 1390 به سرپرستی آقای دکتر مسعود گراوانچی­زاده تشکیل گردید. این گروه تحقیقاتی در نظر دارد با بهره­گیری از قابلیت­های پردازش سیگنال در گوش انسان، چالشهای پیشرو در امر پردازش سیگنالهای صوتی، مانند مکان­یابی و جداسازی منابع صوتی، بهبودی کیفیت و قابلیت فهم گفتار و غیره، را که تاکنون به روشهای متداول و کلاسیک صورت می­گرفت، به صورت مدرن تحت بررسی قرار داده و برای آنها راه حل ارائه کند. از اهداف دیگر این گروه تحقیقاتی، شناخت فرآیند دقیق پردازش سیگنال در سطوح بالای عصبی (همانند cortex شنوائی) است تا بتوان بر پایه این شناخت، مدلهای بهینه و دقیقی را برای پیاده­سازی سیستم شنوایی در یک ساختار و سیستم هوش مصنوعی طراحی کرد.

 

دانشجویان فعال در آزمایشگاه:

1)     مهندس علی فلاح (دانشجوی مقطع دکتری)

2)     مهندس میثم بشیرپور (دانشجوی مقطع دکتری)

3)     مهندس سجاد غزنوی گل­تپه (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد)

4)     مهندس فرزانه قویمی (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد)

5)     مهندس علیرضا آبادیان فرد (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد)

 

 

لیست پروژه‌های تحقیقاتی در حال اجرا و یا خاتمه یافته:

1)     پیشگوئی قابلیت فهم گفتار دوگوشی با استفاده از مدلهای میکروسکوپیکی ادراک گفتار (در حال اجراء، دکتری)

2)     جداسازی تک­گوشی گفتار بی­صدا بر پایه آنالیز ترکیب شنیداری (خاتمه­یافته، کارشناسی ارشد)

3)     جداسازی تک­گوشی سیگنال گفتار بر اساس ردیابی Pitch (خاتمه­یافته، کارشناسی ارشد)

4)     جداسازی تک­گوشی گفتار بر پایه­ی مدل مارکوف پنهان (خاتمه­یافته، کارشناسی ارشد)

5)     بهبود سیگنال گفتار با ماسک گذاری چندگانه­ی زمانی- فرکانسی مبتنی بر طبقه­بندی کننده (خاتمه یافته، کارشناسی ارشد)

6)      جداسازی سیگنال (صحبت) دو­گوشی بر مبنای مدل­کردن پارامترهای درون­گوشی (در حال انجام، کارشناسی ارشد)

7)     مدلی برای مکانیابی منبع متحرک بر اساس شنوایی دوگوشی (در حال انجام، کارشناسی ارشد)

8)     تصحیح ویژگی­های دوگوشی در محیط­های با پژواک چندگانه برای مکان یابی منابع صوتی با استفاده از اثر تقدم بخشی (در حال انجام، کارشناسی ارشد)

9)     پیشگویی قابلیت فهم گفتار مبتنی بر مدل ادراکی میکروسکوپی (در حال انجام، کارشناسی ارشد)

10) پیشگویی دوگوشی میزان قابلیت فهم گفتار بر اساس مدل­های ماکروسکوپی (در حال انجام، کارشناسی ارشد)

 

نمونه‌هایی از مقالات و ژورنا‌ل‌های چاپ شده مستخرج از پروژهای تحقیقاتی انجام گرفته در آزمایشگاه:

[1]            Sanam Imani Shamlou, Masoud Geravanchizadeh, “Accurate Labeling of Time-Frequency Units in Monaural Voiced Speech Segregation,” The 6th International Symposium on Telecommunications (IST 2012), Tehran, Iran, 2012.

[2]            Masoud Geravanchizadeh, Paria Dadvar, “Input SNR Estimation Using Binary Mask in Systems Based on Computational Auditory Scene Analysis,” submitted to The Journal of Electrical Eng. of the University of Tabriz, 2012.

[3]            Masoud Geravanchizadeh, Paria Dadvar, “Monaural Auditory-Based Unvoiced Speech Segregation Using SNR-Based Subband Spectral Subtraction,” Submitted to the Journal of Acta Acustica United with Acustica, Germany, 2011.

[4]            Masoud Geravanchizadeh, Sanam Imani Shamlou, “Monaural Voiced Speech Segregation Based on New Methods of Choosing Time-Frequency Units in Low and High Frequencies,” submitted to The Journal of Electrical Eng. of the University of Tabriz, 2012.

[5]            Masoud Geravanchizadeh, Babak Bahadornia, “Enhancement of CASA-Based Source Separation System in Farsi,” submitted to The Journal of Electrical Eng. of the University of Tabriz, 2012.

 

 

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۲