ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۱۱۰۸۳
دکتر ضیاالدین دائی کوزه کنانی
عضو هیئت علمی گروه الکترونیک
پست الکترونیکی : zdaie@tabrizu.ac.ir

مرتبه علمی : استاد
 

 

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۸