ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۱۴۸۹۹
دکتر ضیاالدین دائی کوزه کنانی
عضو هیئت علمی گروه الکترونیک
پست الکترونیکی : zdaie@tabrizu.ac.ir

مرتبه علمی : استاد

تلفن تماس : 33393710

لینک صفحه شخصی

 

آخرین ویرایش۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰