مراکز و گروههای پژوهشی

تعداد بازدید:۳۳۸۹

مراکز پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر:

1.     قطب علمی مکاترونیک دانشگاه تبریز

2.     مرکز پژوهشی ICT

3.     هسته پژوهشی مخابرات استان آذربایجان شرقی

انجمن‌ها و تیم‌های پژوهشی دانشجویی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر :

  1. انجمن علمی دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  2.  انجمن رباتیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  3. انجمن IEEE
  4. انجمن شبکه های هوشمند
  5. انجمن معماری پایدار
  6. انجمن IT و کامپیوتر
آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۳۹۴