معرفی معاون پژوهشی

تعداد بازدید:۸۲۵۰

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی:

 

دکتر لیلی محمد خانلی

مرتبه علمی: استاد

گروه مهندسی کامپیوتر

ایمیل: l-khanli@tabrizu.ac.ir

تلفن: 33393710-041


 

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۳۹۹