معرفی معاون پژوهشی

تعداد بازدید:۶۸۲۴

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی:

 

دکتر لیلی محمد خانلی

مرتبه علمی: دانشیار

گروه مهندسی کامپیوتر

ایمیل: l-khanli@tabrizu.ac.ir

تلفن: 33393710-041


 

آخرین ویرایش۰۷ بهمن ۱۳۹۸