آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم‌های غیرخطی و کنترل سازه‌ها

تعداد بازدید:۱۹۷۹

 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گروه مهندسی برق-کنترل

آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم‌های غیرخطی و کنترل سازه‌ها

سرپرست آزمایشگاه: دکتر مهدی برادران‌نیا

اهداف و لزوم تشکیل آزمایشگاه:

بکارگیری ادوات و المان‌های جدید و پیچیده در سیستم‌های کنترل امری اجتناب‌ناپذیر است. پیچیده‌بودن ادوات جدید باعث می‌شود که سیستم‌های تحت مطالعه‌ی این ادوات بطور ذاتی رفتار غیرخطی از خود به نمایش بگذارند. این امر باعث می‌شود نیاز به بررسی رفتار این سیستم‌ها و روش‌های مختلف کنترل آنها روزبه‌روز بیشتر شود. هدف از تشکیل آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم‌های غیرخطی ایجاد بستری مناسب جهت بررسی رفتار غیرخطی ادوات کنترل، شبیه‌سازی و مدل‌سازی پدیده‌های غیرخطی و در نهایت ارائه‌ی روش‌های مناسب جهت کنترل سیستم‌های غیرخطی می‌باشد.

یکی از مباحث به‌روز در زمینه‌ی مهندسی سیستم، سیستم‌های کنترلی سازه‌های ساختمانی می‌باشد. افزایش پدیده‌ی زمین‌لرزه و لزوم به مقاوم‌سازی سازه‌های ساختمانی در برابر اثرات مخرب زلزله باعث شده‌است بحثی به نام کنترل سازه‌ها ایجاد شود. منظور از کنترل سازه‌ها، تغییردادن پارامترهای آن با استفاده از ادوات خاص در راستای کاهش اثرات زیان‌بار زمین‌لرزه است. به‌دلیل نیاز روزافزون سازه‌ها برای مقاوم‌سازی در برابر زمین‌لرزه و به‌دلیل ماهیت غیرخطی سازه‌های ساختمانی، آزمایشگاه سیستم‌های غیرخطی بستر مناسبی برای بررسی و تحقیق در زمینه‌ی کنترل سازه‌ها خواهد بود.

دانشجویان فعال در آزمایشگاه:

1)     آقای مهندس علیرضا صفا (دانشجوی مقطع دکتری)

2)     آقای مهندس حسین قاسم‌زاده ابلی (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد)

3)     آقای مهندس اکبر خلخالی (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد)

4)     خانم مهندس شیوا ناصح (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد)

لیست پروژه‌های پیشنهادی جهت انجام در آزمایشگاه:

1)     پیاده‌سازی کنترل مد لغزشی برای کاهش ارتعاشات زمین‌لرزه در سازه‌های یک و چند درجه آزادی با پارامترهای نامعین.

2)     بررسی پدیده‌ی هیسترزیس در سازه‌های ساختمانی و روش‌های مدل‌سازی آن.

3)     بررسی پدیده‌ی هیسترزیس در محرّک‌های MR جهت کنترل و بکارگیری آنها در سازه‌ها.

4)     پیاده‌سازی کنترل تطبیقی برای سیستم‌های غیرخطی دارای تاخیر زمانی.

 

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۲