آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و درایو

تعداد بازدید:۳۴۵۴

 

 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گروه مهندسی برق-قدرت

آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و درایو

اهداف:

آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و درایو در سال 1386 به صورت مقدماتی در محل آزمایشگاه­های ماشین­های الکتریکی و با حمایت گروه مهندسی برق - قدرت بویژه آقای دکتر سید حسین حسینی و آقای دکتر محمد باقر بنا شریفیان، به سرپرستی آقای دکتر مهران صباحی ایجاد شده و در سال 1389 به دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر منتقل گردید. اهداف اساسی از ایجاد آزمایشگاه الکترونیک قدرت و درایو عبارتند از "پژوهش در زمینه­های تحقیقاتی مبتنی بر ساختارهای الکترونیک قدرت" و "امکان سنجی و ساخت نمونه­های عملی با استفاده از نتایج مطالعاتی، در ابعاد آزمایشگاهی و یا نیمه صنعتی به­همراه تولید دانش فنی" در نظر گرفته شده­اند. این پژوهش می­تواند شامل طراحی، مدل­سازی، کنترل و بهبود عملکرد سامانه­های مبتنی بر الکترونیک قدرت، ارائه ساختارها و تحقیق بر روش­های کنترلی باشد. برخی از زمینه های تحقیقاتی مرتبط عبارتند از:

-       انواع مبدل­های الکترونیک قدرت و الکترونیک صنعتی،

-       انواع مدارات راه انداز و کنترل برای کلیدهای الکترونیک قدرت،

-       ادوات انرژی های نو و سامانه­های اخذ حداکثر توان MPPT از قبیل شارژرها و مبدلهای با قابلیت اتصال به شبکه و یا دارای بار جزیره­ای،

-       ادوات FACTS از قبیل فیلترهای اکتیو و جبران­سازها،

-       محرکه های موتورهای الکتریکی،

-       کوره­ها و سامانه­های گرمایش القایی،

-       بالاست­های الکترونیک مورد استفاده در سامانه­های روشنایی،

-       دستگاه­های جوشکاری الکترونیک قدرت،

-       مولدهای ولتاژ بالا HV،

-       سایر موارد از قبیل ساختارهای نوین، کاربردهای جدید و مباحث روز سامانه­های مبتنی بر الکترونیک قدرت.

تعدادی از دانشجویان فعال در آزمایشگاه:

1)     آقای مهندس جابر فلاح اردشیر (دانشجوی مقطع دکتری)

2)     آقای مهندس کاظم وارثی (دانشجوی مقطع دکتری)

3)     آقای مهندس یحیی نادری (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد)

 

 

برخی از ژورنا‌ل‌های چاپ شده حاصل از نتایج آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و درایو:

 

1) M.Sabahi, S.H.Hosseini; M.B.Sharifian; A.Y.Goharrizi, “Bi-directional power electronic transformer with maximum power-point tracking capability for induction heating applications”,  IET Power Electronics, Vol.: 3,  Issue: 5, pp. 724 – 731.

2) M.Sabahi, M.; Hosseini, S.H.; Sharifian, M.B.; Goharrizi, A.Y.; Gharehpetian, G.B, “Zero-voltage switching bi-directional power electronic transformer” , IET Power Electronics, Vol. 3,  Issue 5, pp. 818 – 828.

3) M.Sabahi, A.Y.Goharrizi, S.H.Hosseini, M.B.B.Sharifian, “Flexible Power Electronic Transformer”, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 25,  Issue 8, pp. 2159 – 2169.

4) M.Sabahi, S.H.Hosseini, M.B.B. Sharifian, A.Y.Goharrizi, G.B. Gharehpetian, “A Three-Phase Dimmable Lighting System Using a Bidirectional Power Electronic Transformer “,IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 24, No. 3, pp. 830-837.

5) F.Nejabatkhah; S.Danyali;S.H.Hosseini; M.Sabahi and S.M. Niapour, “Modeling and Control of a new Three Input DC-DC Boost Converter for Hybrid PV/FC/Battery Power System”; IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 27, No. 5, 2012, pp. 2309-2324.

6) A.Yazdanpanah ; S.H.Hosseini; M.Sabahi and G.B. Gharehpetian, “Three Phase HFL-DVR With Independntly Controlled Phases”; IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 27, No. 4, 2012, pp. 1706-1718.

7) S.H. Hosseini, M.Sabahi and A.Y. Goharrizi, “An improved topology of electronic ballast with wide dimming range, PFC and low switching losses using PWM-controlled soft-switching inverter”, Elsevier Journal of Electric Power Systems Research, Volume 78, Issue 6, June 2008.

8) S.H.Hosseini, M. Sabahi, A.Y. Goharrizi, “Multi-function zero-voltage and zero-current switching phase shift modulation converter using a cycloconverter with bi-directional switches”, IET Power Electronics, Vol. 1; No. 2, pp. 275-286.

9) A.K.Sadigh, S.H. Hosseini, M. Sabahi, G.B.Gharehpetian, “IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 25, No. 6, pp. 1517-1526” Double Flying Capacitor Multicell Converter Based on Modified Phase-Shifted Pulsewidth Modulation.

10) A.K.Sadigh, M. Tarafdar Haque; M.Sabahi, Unified power flow controller based on two converters and a series capacitor”, Elsevier Journal of Electric Power Systems Research, vol. 80, pp. 1511-1519, July. 2010.

 

 

 

 

 

 

برخی از کارهای انجام شده در آزمایشگاه تحقیقاتی

 

A Three-Phase Dimmable Lighting System Using a Bidirectional Power Electronic Transformer

 

 

 

Power electronic transformer for  induction heating applications

 

 

 

Double Flying Capacitor Multi-cell Converter

 

 

 

Multi-function soft switching phase shift modulation converter

 

 

Three-Phase HFL-DVR

 

 

 

 

 

 

Three-Input DC–DC Boost Converter for Hybrid PV/FC/Battery

 

 

 

FPGA Based Digital Space Vector PWM Three Phase Voltage Source Inverter

 

 

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۲