آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های مربوط به مقطع کارشناسی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم درخواست دوره کارآموزی/کارورزیفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم ارزیابی دوره کارآموزی/کارورزیفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم درخواست حذف تک درس دانشجویان کارشناسیفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم ماده ۱۸ سال ۹۳فرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم های ماده ۱۸ سال ۹۱فرم های مربوط به مقطع کارشناسی
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ورودیﻫﺎی ۹۷ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮقفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم تغییر از روزانه به شبانهفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم معرفی به استاد( اینجا را کلیک نمائید)فرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم درخواست درس از سایر دانشکده هافرم های مربوط به مقطع کارشناسی
درخواست مهمان ترم تابستانفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
درخواست تغییر رشته داخل دانشگاهفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
درخواست انتقال بصورت مهمانفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
تقاضای انتقال دائمفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
درخواست انتقال توام با تغییر رشتهفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم پیشنهاد عنوان پروژه کارشناسیفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم ثبت نمرات (مهمان تک درس - پروژه - کارآموزی )فرم های مربوط به مقطع کارشناسی
مدرک معادلفرم های مربوط به مقطع کارشناسی