انجمن رباتیک دانشکده

تعداد بازدید:۳۰۷۴

انجمن رباتیک:

انجمن علمی دانشجویی رباتیک که به طور همزمان با عنوان شاخه دانشجویی رباتیک شناخته میشود در حال حاضر مشغول آماده سازی ثبت نام کلاس های رباتیک میباشد.لازم به ذکر است  استاد مشاور این انجمن آقای دکتر خراطی میباشند. کلاس های چند گانه رباتیک که به عنوان شاخص فعالیت انجمن شناخته میشود از ابتدا در حال فعالیت بوده و این ترم هم با تنوع بسیاری ارائه خواهد شد. در حال حاضر اعضای انجمن به شدت مشغول آماده سازی فضای مسابقات رباتیک شهریور-مهر 1394 هستند که در تبلیغات با عنوان چالش بر انگیز بزرگترین رویداد علمی دانشگاه به این مسابقات اشاره شده است. این ادعای چالش برانگیز علاوه بر اینکه تلاش در بهبود سطح سایر فعالیت های علمی دارد باعث تلاش بیشتر کادر انجمن در برگزاری این مسابقات مطابق با شعار انجمن میشود.

کلاسهای انجمن رباتیک در ترم بعد بلافاصله پس از تصویب کمیته فرهنگی دانشکده در این صفحه به اطلاع عموم میرسد.

Normal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SA
آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۳۹۳