انجمن علمی برق

تعداد بازدید:۳۴۸۲

معرفی :
انجمن علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز :
انجمن علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز به عنوان یکی از نخستین انجمن های علمی تاسیس شده در داشگاه تبریز فعالیت خود را از سال 1377 با تشکیل شورای موسسان طبق آیین نامه انجمن های علمی مصوب وزارت علوم و زیر نظر مدیریت فرهنگی دانشگاه تبریز و برگزاری انتخابات در سطح دانشکده آغاز نمود .

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۳