شاخه دانشجویی شبکه های هوشمند

تعداد بازدید:۲۴۱۲

انجمن شبکه های هوشمند

انجمن علمی شبکه های هوشمند دانشگاه تبریز به منظور گسترش علم و فناوری شبکه های هوشمند انرژی و بهبود بخشیدن به امور فرهنگی و پژوهشی در تاریخ 5/12/1392 تاسیس گردیده است. اعضای این انجمن با برگزاری انتخابات در سطح دانشکده ی برق و کامپیوتر انتخاب می شوند و طبق آیین نامه ی مصوب وزارت علوم و تحت نظر مدریت فرهنگی دانشگاه تبریز فعالیت می کنند. استاد مشاور این انجمن دکتر محمدی  ایواتلو میباشد که معمولا اعضای انجمن سعی دارند با مشورت مستقیم با ایشان از تجربیات و توان علمی ایشان در زمینه امور انجمن بهره مند شوند.

اهم فعالیت های صورت گرفته در این انجمن به شرح زیر می باشد:

1. شرکت در جشنواره ی حرکت و برگزیده شدن غرفه ی انجمن به عنوان غرفه ی برتر در مشارکت گروهی.

2. تشکیل گرو های مقاله نویسی و ارائه ی دو مقاله در همایش منطقه ای.

3. اعزام تیم ماهواره های دانشجویی به مسابقات کن ست و انتخاب شدن این جزو 5 تیم اول بین 120 تیم شرکت کننده.

خلاصه ای از فعالیت های آتی انجمن:

1. استقرار کتابخانه در انجمن.

2. برگزاری کلاس های آموزشی مرتبط با فعالیت های انجمن.

3. برگزاری کارگاه های آموزشی جهت حفظ جو پویایی دانشگاه.

4. انتشار خبرنامه ی دانشکده ی برق و کامپیوتر با مشارکت انجمن های رباتیک و IEEE.

اعضای شورای مرکزی انجمن در این دوره:

1. صنم تعالی پسند (نائب دبیر)

2. محمدحسین زرداری (علی البدل)

3. یاسمن سلیمی

4. نگار سیدمنیر(دبیر)

5. مریم شامی زاده

6. ندا شاهی

7. ثمین شیدا

8. ساناز غیبونی

9. امیر فخیم بابایی (علی البدل)

اعضای فعال انجمن:

1. صادق نیک آذر

2. سمیرا نژاد امین

3. مهشید رشاد صادقی

4. کاوه رحمان پور

5. حسام خوش نواز

6. کوثر شیرین زاده

7. امیر اشتری

8. امین معصومی

9. علیرضا زارع پور

10. سعید دوست محمدی

Normal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SA
آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۳۹۳