اخبار

کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه تبریز توسط دانشجویان دانشکده

کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه تبریز توسط دانشجویان دانشکده

دو نفر از دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر به عنوان دانشجویان نمونه دانشگاه انتخاب شدند. آقای مرتضی نظری هریس به عنوان دانشجوی نمونه کل دانشگاه در مقطع کارشناسی و آقای محمدحسین زرداری به عنوان دانشجوی نمونه فرهنگی دانشگاه انتخاب شدند.

ادامه مطلب
همایش توسعه نیروگاههای بادی

همایش توسعه نیروگاههای بادی

همایش توسعه نیروگاههای بادی از ساعت 8:30 الی 12:30 روز چهارشنبه 15 مهرماه با مشارکت انجمن انرژی بادی ایران در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار خواهد شد. برنامه و اطلاعات ثبت نام در ادامه خبر

ادامه مطلب