لیست دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۷۵۵۳


برنامه 8ترمه کارشناسی

لیست دروس کارشناسی ارشد:

1- طراحی مدارات مجتمع خطی (اجباری)

2- تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی (اجباری)

3- طراحی مدارات الکترونیکی فرکانس بالا
4- کوانتوم الکترونیک

یکی از دو درس 3 و 4 باید گذرانده شود.

 

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۳۹۳