لیست دروس کارشناسی - ارشد و دکتری

تعداد بازدید:۵۹۴۵

 


برنامه هشت ترمه گروه قدرت برای ورودیهای 91 وقبل از آن درمقطع کارشناسی

برنامه هشت ترمه گروه قدرت برای ورودیهای 92 و بعد از آن درمقطع کارشناسی


تعداد و نوع واحدهای آموزشی و پژوهشی دوره های کارشناسی ارشد برق - قدرت ورودی های ۹۴ و به بعد

 

 

 

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۵