آرشیو اخبار

کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه تبریز توسط دانشجویان دانشکده

کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه تبریز توسط دانشجویان دانشکده

دو نفر از دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر به عنوان دانشجویان نمونه دانشگاه انتخاب شدند. آقای مرتضی نظری هریس به عنوان دانشجوی نمونه کل دانشگاه در مقطع کارشناسی و آقای محمدحسین زرداری به عنوان دانشجوی نمونه فرهنگی دانشگاه انتخاب شدند.

ادامه مطلب