آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه آموزشی سال ۹۴ قسمت اولفرم های مشترک تمام مقاطع
آیین نامه آموزشی سال ۹۴ -قسمت دومفرم های مشترک تمام مقاطع
فرم انتخاب واحد ترم اول (شروع به تحصیل) دانشجویان غیر ایرانیفرم های مشترک تمام مقاطع
فرم مشکلات دانشجوییفرم های مشترک تمام مقاطع
درخواست ریز نمراتفرم های مشترک تمام مقاطع
درخواست مرخصی تحصیلیفرم های مشترک تمام مقاطع
فرم حق الزحمه اساتید داور و ممتحنین تحصیلات تکمیلیفرم های مشترک تمام مقاطع
فرم مفقودی کارت دانشجوییفرم های مشترک تمام مقاطع
فرم درخواست معافیت تحصیلیفرم های مشترک تمام مقاطع
انتخاب واحد دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر طبق مصوبات کمیسیون¬ها و شوراهافرم های مشترک تمام مقاطع
فرم اشتغال به تحصیل (کلیک نمایید)فرم های مشترک تمام مقاطع
فرم خروج از کشورفرم های مشترک تمام مقاطع
فرم حق التدریس اعضای غیر هیئت علمی و اساتید مدعوفرم ها
فرم های ماده ۱۸ سال ۹۱فرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم ماده ۱۸ سال ۹۳فرم های مربوط به مقطع کارشناسی
مدرک معادلفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم درخواست حذف تک درس دانشجویان کارشناسیفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم ثبت نمرات (مهمان تک درس - پروژه - کارآموزی )فرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم درخواست دوره کارآموزی/کارورزیفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم پیشنهاد عنوان پروژه کارشناسیفرم های مربوط به مقطع کارشناسی