اعضا هیات علمی

تعداد بازدید:۵۸۳۸۱

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

۱

سید هادی

اقدسی علمداری

دکتری تخصصی

مهندسی کامپیوتر- معماری

استادیار

۲

ابراهیم

بابائی

دکتری تخصصی

برق-قدرت

استاد

۳

محمد علی

بادامچی زاده

دکتری تخصصی

برق-کنترل

استاد

۴

پیمان

باقری کلجاهی

دکتری تخصصی

برق - کنترل

استادیار

۵

حسین

بالازاده بهار

دکتری تخصصی

الکترونیک (بازنشسته)

استاد

۶

محمد حسین

منتظر رحمتی

فوق لیسانس

الکترونیک (بازنشسته)

مربی

۷

مهدی

برادران نیا

دکتری تخصصی

برق کنترل

دانشیار

۸

محمد

بمانی

دکتری تخصصی

مهندسی برق مخابرات

استادیار

۹

محمد باقر

بنا شریفیان

دکتری تخصصی

برق-قدرت

استاد

۱۰

منوچهر

بهرامی

دکتری تخصصی

الکترونیک

استادیار

۱۱

سعید

پاشازاده

دکتری تخصصی

نرم افزار

دانشیار

۱۲

علی

پورزیاد

دکتری تخصصی

مهندسی برق-مخابرات

استادیار

۱۳

سجاد

توحیدی

دکتری تخصصی

برق -قدرت

استادیار

۱۴

سید حسین

حسینی

دکتری مهندسی

برق - قدرت

استاد

۱۵

سهراب

خان محمدی

دکتری مهندسی

مهندسی اتومکاتیک

استاد

۱۶

احسان

خداپناه

دکتری تخصصی

مخابرات

استادیار

۱۷

حامد

خراطی شیشوان

دکتری تخصصی

برق کنترل

دانشیار

۱۸

سبلان

دانشور

دکتری تخصصی

مهندسی پزشکی

دانشیار

۱۹

ضیاالدین

دائی کوزه کنانی

دکتری تخصصی

الکترونیک

استاد

۲۰

فرناز

درخشان

دکتری تخصصی

مهندسی کامپیو‌تر - هوش مصنوعی

استادیار

۲۱

علی

رستمی

دکتری تخصصی

برق-الکترونیک

استاد

۲۲

نقی

رستمی

دکتری تخصصی

برق قدرت

استادیار

۲۳

امیر

ریخته گر غیاثی

دکتری تخصصی

کنترل

دانشیار

۲۴

کاظم

زارع

دکتری تخصصی

برق - قدرت

دانشیار

۲۵

مینا

زلفی لیقوان

دکتری تخصصی

الکترونیک دیجیتال

استادیار

۲۶

محمد

سلیمی خلیق

دکتری تخصصی

برق-الکترونیک مخابرات (بازنشسته)

استادیار

۲۷

میر هادی

سید عربی

دکتری تخصصی

برق-مخابرات

استاد

۲۸

ناصر

سیدرضوی

دکتری تخصصی

هوش مصنوعی

استادیار

۲۹

هیرش

سیدی

دکتری تخصصی

برق-قدرت

دانشیار

۳۰

مهران

صباحی

دکتری تخصصی

برق-قدرت

دانشیار

۳۱

جعفر

صبحی قشلاقی

دکتری تخصصی

برق-الکترونیک

استادیار

۳۲

مهرداد

طرفدارحق

دکتری تخصصی

برق-قدرت

استاد

۳۳

محمد علی

طینتی

دکتری تخصصی

مهندسی برق

استاد

۳۴

مهدی

عباپور

دکترای تخصصی

برق-قدرت

استادیار

۳۵

قاسم

علیزاده قهوه چی

دکتری تخصصی

برق-کنترل

استادیار

۳۶

لیلی

فرزین وش

دکتری تخصصی

مهندسی کامپیوتر

استادیار

۳۷

جواد

فرونچی

دکتری تخصصی

مهندسی الکترونیک

دانشیار

۳۸

محمدرضا

فیضی

دکتری تخصصی

برق

استاد

۳۹

محمدرضا

فیضی درخشی

دکتری تخصصی

هوش مصنوعی

استادیار

۴۰

سعید

قاسم زاده

دکتری تخصصی

برق-قدرت

استادیار

۴۱

سحرانه

قائمی

دکتری تخصصی

کنترل

استاد

۴۲

قادر

کریمیان خسروشاهی

دکتری تخصصی

برق-الکترونیک

دانشیار

۴۳

مسعود

گراوانچی زاده

دکتری تخصصی

برق - مخابرات

دانشیار

۴۴

لیلی

محمد خانلی

دکتری تخصصی

مهندسی کامپیو‌تر - معماری

استاد

۴۵

بهنام

محمدی ایواتلو

دکتری تخصصی

برق -قدرت

دانشیار

۴۶

سعید

مشگینی

دکترای تخصصی

برق مخابرات

استادیار

۴۷

سامیه

مطلوب

دکتری تخصصی

الکترونیک

استادیار

۴۸

بهزاد

مظفری تازه کند

دکتری تخصصی

برق - مخابرات

دانشیار

۴۹

میر جواد

موسوی نیا

دکتری تخصصی

برق-مخابرات

دانشیار

۵۰

محمد

میرزائی دیزجی

دانشوری

برق

مربی

۵۱

سعید

نیک مهر

دکتری تخصصی

برق-مخابرات

استاد

۵۲

هادی

ولادی

دکتری تخصصی

برق ریز ماشین‌های نوری

دانشیار

۵۳

فرزاد

هاشم زاده

دکتری تخصصی

برق کنترل

استادیار

۵۴

رضا

یدی پور

دکتری تخصصی

برق - الکترونیک

دانشیار

۵۵

توحید

یوسفی رضایی

دکترای تخصصی

برق-مخابرات

استادیار

۵۶

محمود

محصل فقهی

دکترای تخصصی

مخابرات

استادیار

۵۷

محمدعلی

بالافر

دکتری تخصصی

فناوری اطلاعات و چند رسانه ای

استادیار

۵۸

سمیه

ماکوئی

دکتری تخصصی

برق الکترونیک

استادیار

۵۹

آریاز

برادرانی

دکتری تخصصی

برق - کنترل

استادیار

۶۰

مینا

سلیم

دکتری تخصصی

برق - کنترل

استادیار

۶۱

جعفر

پوررستم

دکتری تخصصی

برق - مخابرات

استادیار

۶۲

رباب

کاظمی

دکتری تخصصی

برق - مخابرات

استادیار

63

جعفر

تنها

دکتری تخصصی

فناوری اطلاعات

استادیار

64

مهدی

نانگیر

دکتری تخصصی

مخابرات

استادیار

65

سیدامیر

مرتضوی

دکتری تخصصی

مخابرات

استادیار

66

سعید

گلمحمدی

دکتری تخصصی

الکترونیک

دانشیار

67

یاشار

سرباز

دکتری تخصصی

مهندسی پزشکی

استادیار

68

منیژه

ذاکری

دکتری تخصصی

مهندسی مکانیک

استادیار

69

اکبر

اللهوردی زاده

دکتری تخصصی

مهندسی مکانیک

استادیار

70

حامد

باغبان

دکتری تخصصی

الکترونیک

دانشیار

71

وحید

عظیمی راد

دکتری تخصصی

مهندسی مکانیک

دانشیار

72

حسام

خواجه سعید

دکتری تخصصی

مهندسی مکانیک

استادیار

73

کریم

عباسیان

دکتری تخصصی

الکترونیک

دانشیار

74

بهنام

داداش زاده

دکتری تخصصی

مهندسی مکانیک

استادیار

75

محمدرضا

اکرمی

دکتری تخصصی

مهندسی مکانیک

استادیار

76

محمدرضا

نورانی

دکتری تخصصی

مهندسی مکانیک

استادیار

77

مریم

شعاران

دکتری تخصصی

علوم کامپیوتر

استادیار

78

هادی

صوفی

دکتری تخصصی

الکترونیک

استادیار

79

بهروز

کوهستانی

دکتری تخصصی

علوم کامپیوتر- سیستم های هوشمند

استادیار

80

غلامرضا

کیانی

دکتری تخصصی

شیمی عالی

دانشیار

81

حمید

واحد

دکتری تخصصی

فیزیک

استادیار

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹