آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم

تعداد بازدید:۲۱۰۶

 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گروه مهندسی برق-کنترل

آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم

سرپرست آزمایشگاه: دکتر سهراب خان محمدی

 

رسالت:

گروه تحقیقاتی سیستم در سال 1387 به سرپرستی آقای دکتر سهراب خان محمدی با هدف ارتقای دانش فنی در رابطه با مهندسی سیستم و کاربرد آن در مدلسازی سیستمهای مختلف فنی، پزشکی،اقتصادی و اجتماعی تشکیل گردیده است.

 

 

دانشجویان فعال در آزمایشگاه:

1)     خانم مهندس مینو کوه سلطانی (دانشجوی دکترا)

2)     خانم مهندی کتایون مدنی (دانشجوی دکترا)

3)     خانم مهندس میر مظهری (دانشجوی دکترا)

 

 

لیست پروژه‌های تحقیقاتی در حال اجرا و یا خاتمه یافته:

1)     مدلسازی عمل جراحی قلب توسط کاتاتر

2)     مدلسازی حرکت کپسول آندوسکوپی در روده

3)     مدلسازی سیستم پخش در شبکه مخابرات با نظریه بازی ها

4)     طراحی و پیاده سازی روبات طراح

 

نمونه‌هایی از ژورنا‌ل‌های چاپ شده مستخرج از پروژهای تحقیقاتی انجام گرفته در آزمایشگاه:

 

 

[1]            Finite-time synchronization of two different chaotic systems with unknown parameters via sliding mode technique,” Applied Mathematical Modelling 35 (2011) 3080–3091, Elsevier

[2]            Creating a Fuzzy Model for Stressful Driver’s Behavior , S. Ghaemi, S. Khanmohammadi, M. A. Tinati, and M. A. Badamchizadeh, International Journal of Computer Theory and Engineering Vol. 4, No. 2, April 2012

[3]    A Hierarchical Fuzzy System for Modeling Driver’s Behavior

Sehraneh Ghaemi, Sohrab Khanmohammadi, Mohammad Ali Tinati, and Mohammad Ali Badamchizadeh, International Journal of Control, Automation, and Systems (2012) 10(3):517-528

 

 

 

 

 

نمونه‌های ساخته شده از ادوات واسط در آزمایشگاه تحقیقاتی

 

روبات طراح

 

 

 

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۲