آزمایشگاه تحقیقاتی هدایت و ناوبری

تعداد بازدید:۲۲۷۶

آزمایشگاه تحقیقاتی هدایت و ناوبری

سرپرست آزمایشگاه: دکتر قاسم علیزاده

 

رسالت: گروه تحقیقاتی هدایت و ناوبری در سال 1383 به سرپرستی آقای دکتر قاسم علیزاده با هدف ارتقای دانش سیستم­های هدایت و ناوبری تاسیس شد.

برای هر جسم پرنده، فرامین هدایت برای رسیدن به هدف مشخص توسط بخش هدایت تولید شده و توسط اتوپایلوت اجرا می­شود. وظیفه سیستم ناوبری نیز تعیین موقعیت و سرعت جسم پرنده می­باشد.

در این آزمایشگاه تحقیقاتی موضوعات زیر بررسی می­شوند:

1.        سیستم ناوبری اینرسی Inertial Navigation System (INS)

2.        سیستم تعیین موقعیت جهانی Global Positioning System (GPS)

3.        ترکیب GPS INS

4.        هدایت بهینه Optimal Guidance

5.        هدایت 3 بعدی

6.        انواع روش­های هدایت (Proportional Navigation)  PN

7.        انواع روش­های طراحی اتوپایلوت

 

دانشجویان فعال در آزمایشگاه:

1.        آقای علیرضا صفا                      (دانشجوی مقطع دکترا)

2.        آقای سهیل آهنگری ابهری                       (دانشجوی مقطع دکترا)

3.        آقای مهدی دهقان                    (دانشجوی مقطع دکترا)

4.        خانم نرگس طالبی                     (دانشجوی مقطع دکترا)

5.        آقای هوشنگ جعفری                 (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد)

6.        خانم پریا گلزاری                      (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد)

7.        خانم دنیا سخایی کیا                  (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد)

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۲