فعالیت های پژوهشی

تعداد بازدید:۲۹۷۳

 

سمینارها
گروه مهندسی فناوری اطلاعات با هدف ایجاد ارتباط علمی بین دانشگاه­ها، مراکز صنعتی، ادارات دولتی و مراکز تحقیقاتی کشور اولین سمینار عصر اطلاعات با رویکرد توسعه گرائی ارتباطات را در اسفند ماه سال 1388 برگزار کرد. با توجه به تجربیات کسب شده از سمینار اول در آبان ماه 1389 دومین سمینار عصر اطلاعات را با رویکرد فن آوریهای نوین با اهداف ایجاد فضای مناسب برای گردهمایی دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر، توسعه و ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در زمینه مباحث مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردآوری و ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات، ارائه تجربه انجام کارهای گروهی با مشارکت دانشجویان در زمینههای مختلف اجرایی و علمی کاربردی و ایجاد انگیزه بین دانشجویان برای انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی برگزار گردید. در دومین سمینار عصر اطلاعات علاوه بر سخنرانی های علمی که توسط اساتید برجسته کشور ارائه شد کارگاه­های آموزشی نیز جهت آموزش شرکت کنندگان در زمینه­های مختلف کاربرد­ی فناوری اطلاعات برگزار شد. در ضمن نمایشگاهی نیز از دستاوردهای پژوهشی و صنعتی مربوط به مهندسی فناوری اطلاعات به موازات سایر فعالیت­های سمینار برپا شد.

کنفرانس­ها

نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران با مشارکت گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز با هدف ارتقاء سطح علمی متخصصین و دانش پژوهان فعال در زمینه رمزنگاری، نهان نگاری، پنهان سازی و امنیت اطلاعات در تاریخ­های 23 و 24 شهریور 1391 برگزار گردید. در این کنفرانس ارایه سخنرانی های کلیدی توسط اساتید برجسته داخل و خارج از کشور، برپایی نشست های علمی، کارگاه­های آموزشی، میزگردهای علمی در حیطه محورهای کنفرانس و نمایشگاهی از دستاوردهای صنعتی برگزار گردید.


 
فعالیت های دانشجوئی

با توجه به گستردگی جوانب و کاربردهای مهندسی فناوری اطلاعات و از طرفی با وجود دانشجویانی با قابلیت ها و مهارت های عالی در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشجویان این گروه برآن شدند تا کارگروه­هائی جهت بالا بردن توانائی سایر دانشجویان برگزار نمایند.

 اولین دوره کارگاه های آموزشی که در سالتحصیلی 87-86 برگزار گردید شامل کارگاه های آموزشی Web Design   Networking , ACM و Computer Hardware  بود.

دومین دوره کارگاه های آموزشی در سالتحصیلی 88-87 در زمینه های Networking , Java Programming , Web Design و C Programming برگزار گردید.


سومین دوره کارگاه­های آموزشی نیز در سالتحصیلی 89-88 در زمینه های Photoshop , Flash , Web Design Java Programming , Networking  و  English Free Discussion  برگزار گردید.

چهارمین دوره کارگاه­های آموزشی نیز در سالتحصیلی 90-89 در زمینه های Photoshop , Matlab , Java Programming , Networking  و  English Free Discussion  برگزار گردید.

پنجمین دوره کارگاه­های آموزشی نیز در سالتحصیلی 91-90 در زمینه های Matlab , Computer Security Java Programming , Networking  و   Web Design برگزار گردید.

ششمین دوره کارگاه های آموزشی نیز در سالتحصیلی 92-91 در زمینه های AVR Microcontroller , Php   Java Programming , Networking  و  Web Design  برگزار گردید.

 

آخرین ویرایش : 26 فروردین 1391

آخرین ویرایش۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۲