آرشیو اخبار

پایان نامه دانشجوی دانشگاه تبریز از سوی انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران به عنوان پایان نامه برتر انتخاب شد.

پایان نامه دانشجوی دانشگاه تبریز از سوی انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران به عنوان پایان نامه برتر انتخاب شد.

این پایان نامه تحت عنوان" جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازوری به منظور مشاهده پذیری کامل سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی و مطالعه موردی بر روی شبکه سراسری ایران" توسط مرتضی نظری هریس و با راهنمایی دکتر بهنام محمدی ایواتلو، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز انجام شده و در کنفرانس شبکه های هوشمند سال 95 از طرف کمیته بررسی پایان نامه های انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران به عنوان پایان نامه برتر در مقطع کارشناسی انتخاب شده است. همین گزارش حاکی است؛ انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران هر ساله بر اساس تلاش ها و فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان، پایان¬نامه برتر را انتخاب و معرفی می کند که این کنفرانس امسال در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان برگزار گردید. لازم به ذکر است؛ مرتضی نظری هریس، دانش آموخته کارشناسی دانشگاه تبریز و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت دانشگاه تبریز بوده و چاپ 5 مقاله در مجلات علمی-پژوهشی، 3 عنوان فصل کتاب و ارائه 8 مقاله در همایش های مختلف داخلی از سوابق علمی وی است.

ادامه مطلب