برنامه اولیه نیمسال اول سالتحصیلی ۹۳-۹۲

۲۷ مرداد ۱۳۹۲ | ۱۵:۵۱ کد : ۳۵۳۲
تعداد بازدید:۵۰۲
برنامه اولیه نیمسال اول سالتحصیلی ۹۳-۹۲ در مقاطع ...

برنامه اولیه (موقت ) نیمسال اول سالتحصیلی ۹۳-۹۲ برای مقاطع کارشناسی ، ارشد و دکتری

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع دکتری

توجه مهم : برنامه فوق موقت بوده و بدون اطلاع قبلی امکان تغییر آن وجود دارد