نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم اشتغال به تحصیلفرم های مشترک تمام مقاطع
فرم درخواست دوره کارآموزی/کارورزیفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم ارزیابی دوره کارآموزی/کارورزیفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم شماره ۱ ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم شماره ۱ ارزشیابی رساله دکتریفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم شماره ۲ ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم شماره ۲ ارزشیابی رساله دکتریفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم حذف تک درس دانشجویان ارشدفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم درخواست حذف تک درس دانشجویان کارشناسیفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم ماده ۱۸ سال ۹۳فرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم های ماده ۱۸ سال ۹۱فرم های مربوط به مقطع کارشناسی
انتخاب واحد دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر طبق مصوبات کمیسیون¬ها و شوراهافرم های مشترک تمام مقاطع
تعیین دسته بندی ورودهای ۹۵ مقطع کارشناسیفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
ماده ۱۶ آیین نامه ۹۴ (کارشناسی ارشد)فرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم تغییر از روزانه به شبانهفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
گواهی تدریسفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
آیین نامه آموزشی سال ۹۴ -قسمت دومفرم های مشترک تمام مقاطع
اعزام آزاد دانشجو به خارج از کشورفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
تعهدنامه اصالت رساله دکتریفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری