آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم درخواست معافیت تحصیلیفرم های مشترک تمام مقاطع
فرم مفقودی کارت دانشجوییفرم های مشترک تمام مقاطع
فرم تمدید سنواتفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم حق التدریس اعضای غیر هیئت علمی و اساتید مدعوفرم ها
فرم حق الزحمه اساتید داور و ممتحنین تحصیلات تکمیلیفرم های مشترک تمام مقاطع
درخواست مهمان ترم تابستانفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
درخواست مرخصی تحصیلیفرم های مشترک تمام مقاطع
درخواست ریز نمراتفرم های مشترک تمام مقاطع
درخواست تغییر رشته داخل دانشگاهفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
درخواست انتقال بصورت مهمانفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
تقاضای انتقال دائمفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
درخواست انتقال توام با تغییر رشتهفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم پیشنهاد عنوان پروژه کارشناسیفرم های مربوط به مقطع کارشناسی
فرم درخواست فعال نمودن کارت تردد الکترونیکی دانشکده(دانشجویان دکتری)فرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم درخواست کد استادیفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم اصلاح پایان نامه ارشد و دکتریفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم تعیین استاد راهنمافرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
تعهدنامه اصالت رساله دکتریفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های مربوط به مقطع ارشد و دکتری
فرم ثبت نمرات (مهمان تک درس - پروژه - کارآموزی )فرم های مربوط به مقطع کارشناسی