نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم اشتغال به تحصیلآموزشی و پژوهشی (دانشکده)
فرم اشتغال به تحصیل جهت ارائه به راهنمایی و رانندگیآموزشی و پژوهشی (دانشکده)
فرم مشکلات انتخاب واحد و انتخاب دروس با تداخلآموزشی و پژوهشی (دانشکده)
فرم شماره ۲ ارزشیابی رساله دکتریآموزشی و پژوهشی (دانشکده)
فرم شماره ۱ ارزشیابی رساله دکتریآموزشی و پژوهشی (دانشکده)
فرم شماره ۲ ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشدآموزشی و پژوهشی (دانشکده)
فرم شماره ۱ ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشدآموزشی و پژوهشی (دانشکده)
فایل راهنما و فرم تعیین دسته بندی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی ۱۳۹۴آموزشی و پژوهشی (دانشکده)
فرم حذف تک درس دانشجویان ارشدآموزشی و پژوهشی (دانشکده)
فرم درخواست حذف تک درس دانشجویان کارشناسیآموزشی و پژوهشی (دانشکده)
فرم ماده ۱۸ سال ۹۳آموزشی و پژوهشی (دانشکده)
فرم های ماده ۱۸ سال ۹۱آموزشی و پژوهشی (دانشکده)
فرم انتخاب واحد با تداخل مخصوص دانشجویان ترم آخرآموزشی و پژوهشی (دانشکده)
فرم مشکلات انتخاب واحدآموزشی و پژوهشی (دانشکده)
انتخاب واحد دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر طبق مصوبات کمیسیون¬ها و شوراهاآموزشی و پژوهشی (دانشکده)
ماده ۱۶ آیین نامه ۹۴ (کارشناسی ارشد)آموزشی و پژوهشی (دانشکده)
فرم تغییر از روزانه به شبانهآموزشی و پژوهشی (دانشکده)
گواهی تدریسآموزشی و پژوهشی (دانشکده)
فرم درخواست درس از سایر دانشکده هاآموزشی و پژوهشی (دانشکده)
فرم درخواست حذف اضطراری تک درسآموزشی و پژوهشی (دانشکده)