طرح های در دست اقدام

طرح‌های پژوهشی در دست اجرا توسط اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر:

مجری طرح

همکاران طرح

عنوان طرح

کارفرما

وضعیت طرح

دکتر علی آقاگلزاده

دکتر میرهادی سیدعربی

پویانمایی مبتنی بر حرکات مدل انسانی

دانشگاه تبریز

در حال اجرا

دکتر علی آقاگلزاده

مهندس مهدی نوشیار

ویدئو کدینگ

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

در حال اجرا

دکتر ایرج حسن‌زاده

 

طراحی و ساخت روبات سیار با قابلیت کنترل از طریق TCP/IP

دانشگاه تبریز

در حال اجرا

دکتر محمدباقر شریفیان

دکتر محمدرضا فیضی

دکتر سیدحسین حسینی

مهندس رضا والی‌نیا

طراحی و ساخت برد 32 بیتی کنترل برداری موتورهای القایی

دانشگاه تبریز

گزارش نهایی ارسال شده

دکتر محمدباقر شریفیان

مهندس رضا والی‌نیا

طراحی و ساخت یک کنورتر DC-DC چند سطحه غیرمغناطیسی با مینیمم EMI برای سیستم دو ولتاژی اتومبیل

قطب علمی مکاترونیک دانشگاه تبریز

گزارش نهایی ارسال شده

دکتر محمدباقر شریفیان

مهندس رضا والی‌نیا

طرح کامل روند ساخت کوره القایی برای آهن به ظرفیت یک تن که برای سیستم نورد شمش آهن 12/.×12/.×2/1 مترمکعبنیز قابل استفاده می‌باشد

دانشگاه تبریز

در حال اجرا

دکتر مهرداد طرفدارحق

مهندس مهدی عباپور

محدودساز جریان عیب غیرفوق‌هادی از نوع راکتور DC با قابلیت تنظیم جریان عیب حین اتصال کوتاه

دانشگاه تبریز

در حال اجرا

دکتر مهرداد طرفدارحق

مهندس افشین روشن میلانی
مهندس بابک اسدزاده
مهندس مهدی احمدی جیردهی

پیاده‌سازی تخمین حالت در مرکز دیسپاچینگ شمال‌غرب کشور

شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان

در حال اجرا

دکتر مهرداد طرفدارحق

دکتر محمدباقر بناشریفیان
دکتر علی عجمی
مهندس مهدی غلامیان
مهندس کریم روشن میلانی
مهندس مهرداد مهرپور

اندازه‌گیری، تحلیل و جبران هارمونیک‌های منابع تغذیه برق ایستگاه‌های مخابرات نمونه به منظور بهبود کیفیت توان

شرکت مخابرات آذربایجان‌شرقی

در حال اجرا

دکتر مهرداد طرفدارحق

مهندس جواد صادقی

آقای محمد صداقت

تدوین و بومی‌سازی دانش فنی طراحی و اجرای اولین خط هوایی فاصله‌دار فشار متوسط ایران

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌شرقی

در حال اجرا

دکتر جواد فرونچی

دکتر احمد کشتکار

مهندس فهیمه دهخدا

سیستم طیف‌سنجی امپدانس الکتریکی

دانشگاه تبریز

گزارش نهایی ارسال شده

دکتر میرجواد موسوی‌نیا

 

بررسی وضعیت امنیتی شبکه مخابراتی استان آذربایجان شرقی

شرکت مخابرات آذربایجان‌شرقی

در حال اجرا