معرفی معاون پژوهشی

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی:

 

دکتر کاظم زارع

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: سیستم‌های قدرت

ایمیل: zare@tabrizu.ac.ir

تلفن: 33393765-041