دسترسی به فرم های دانشکده

 

اطلاعیه مهم : تا بروز رسانی کامل وبسایت جدید جهت دسترسی به فرم ها می توانید از آدرس زیر وارد وبسایت قدیمی شوید:

www.oldece.tabrizu.ac.ir