.

‌مراحل انجام امور مربوط به تحصیلات تکمیلی

 

برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم سالتحصیلی ۹۵-۹۶ ویرایش دوم (۹۵.۱۰.۲۹)

برنامه زیر موقت بوده و بدون اطلاع قبلی امکان تغییر وجود دارد

 

کارشناسی:

برنامه دروس کارشناسی (فایل pdf)

برنامه دروس کارشناسی (فایل Excel)

برنامه تفصیلی دروس کارشناسی

 

تحصیلات تکمیلی:

برنامه دروس کارشناسی ارشد و دکتری

برنامه تفصیلی دروس ارشد و دکتری